تبلیغات
پنجره - 5 ویزگی مخلصین
پنجره

5 ویزگی مخلصین در قرآن کریم

در قرآن برای مخلصین ۵ ویژگی مهم بر شمرده اند که عبارتند از نجات از نابودی دنیایی و عذاب آخرتی (صافات آیات ۷۳ و ۷۴ و نیز آیات ۱۲۷ و ۱۲۸)، عصمت که علم و دانشی خاص است که آنان را از هرگونه زشتی بازداشته و از خطا در دریافت وحی و حفظ و بیان آن محفوظ می دارد. (یوسف آیه ۲۴) ایمنی و رهایی از اغوای ابلیس (حجر آیه ۳۹ و ۴۰ و نیز ص آیات ۸۲ و ۸۳) مقام و ستایش شایسته خداوند، به این معنا که تنها آنان می توانند خداوند را توصیف کنند و ستایش نمایند. (صافات آیات ۱۵۹ و ۱۶۰) و نیز برخورداری از رزق معلوم که رزقی خاص و برتر و بالاتر است (صافات آیه ۳۹ و ۴۱) برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب ارزشمند المیزان ج ۱۱ ص ۱۷۳ و نیز ج ۱۷ ص ۱۸۵ و ص ۱۳۵ و ۱۳۶ و ج ۱۲ ص ۱۶۲ تا ۱۶۵ مراجعه نمائید.

محسن صداقتی
روزنامه کیهان

http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1215077472_qoran_p1.php

 

Window Baskets & Hayracks

http://www.windowbox.com

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 17 آذر 1389 ساعت 09:58 ق.ظ توسط ن غ نظرات |


Design By : Pichak